Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółki prawa handlowego do sprawnego funkcjonowania potrzebują dobrze zorganizowanej księgowości, która nie popełnia błędów w księgach rozrachunkowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to szczególny rodzaj spółki w którym wspólnikiem odpowiadającym za jej sprawy jest spółka zoo.
Komplementariusz, czyli wspomniany wspólnik reprezentuje spółkę w kontaktach handlowych, a wszystkie umowy podpisuje zarząd spółki z o. o., która odpowiada swoim majątkiem za interesy spółki, jednak tylko do wysokości sumy komandytowej. Także w przypadku jej upadłości to na niej spoczywa odpowiedzialność finansowa, do wysokości ustalonej kwoty odpowiedzialności komplementariusza za sprawy firmy. Dodatkowym atutem takiej spółki jest możliwość wniesienia przez komplementariusza wkładu własnego w wysokości ustalonej kwoty odpowiedzialności. W takim przypadku nie odpowiada on już z majątku prywatnego za długi firmy. Dla spółki z o. o. która dysponuje dużym kapitałem jest to pod każdym względem korzystne rozwiązanie. Jeśli coś nie wyjdzie traci jedynie na prestiżu, natomiast spółka komandytowa w ramach spółki ze spółką z o. o. traci w sytuacji kiedy interes nie wyjdzie. Odpowiada wtedy bowiem własnym majątkiem i ponosi pełną odpowiedzialność.

[Głosów:2    Średnia:5/5]