IRR

IRR

Prowadząc działalność każdy inwestor chce uzyskać, jak największy dochód, czyli zyski. Oczywiście weryfikacja tego nie jest taka prosta. Trzeba uwzględnić tutaj wiele czynników, aby uzyskać realny wynik. Aby sprawdzić rezultaty swoich inwestycji stosuje się wewnętrzną stopę zwrotu IRR.Wewnętrzna stopa zwrotu IRR to metoda typowo matematyczna, stąd aby uzyskać wiarygodny wynik należy skorzystać z programów komputerowych np. Excel. Na początku należy określić wartość zaktualizowaną netto, czyli w praktyce oznacza to, różnicę między bieżącymi wpływami i wypływami gotówki.Tutaj warto zauważyć, że zakładamy iż tylko na początku ponosimy koszty konkretnej inwestycji, natomiast w dalszych miesiącach powinniśmy uzyskiwać już tylko zyski. Wewnętrzna stopa zwrotu określa próg rentowności, czyli stan w którym aktualna wartość wydatków będzie równa aktualnym wpływom. Im większa jest wartość IRR, tym większy odnotowujemy zysk. Wewnętrzna stopa zwrotu ujmowana jest procentowo i porównywana ze stopą graniczną, czyli kosztami uzyskania kapitału. Z metody korzystają zarówno niewielkie firmy jak i duże korporacje. Dzięki temu mogą czynić plany co do dalszych inwestycji i rewidować swoje założenia co do osiąganych zysków.

[Głosów:2    Średnia:4/5]