FMEA

FMEA

Zanim gotowy produkt trafi na rynek na każdym etapie musi być poddany szczegółowej ocenie pod względem ewentualnych wad, które mogą wystąpić w czasie eksploatacji. Oceną ryzyka wystąpienia takich wad, a także zakresu, czy częstości w określonych warunkach zajmuje się FMEA. Analiza potencjalnych wad może być przeprowadzona na każdym etapie przygotowania nowego produktu, a także na etapie jego eksploatacji. FMEA dokonuje się dla całości produktu lub jego elementu. Tak dzieje się w przypadku branży motoryzacyjnej, gdzie badaniom na wystąpienie wad i sposobach ich eliminacji poddaje się zarówno silnik, hamulce, czy też całe podzespoły jak np. układ chłodniczy. Dzięki metodzie określana jest zarówno niezawodność danego produktu, jak i możliwości zaradcze, w przypadku wystąpienia wady otrzymywany finalnie produkt otrzymuje pełne wsparcie w zakresie doradczym, co do eksploatacji w określonych warunkach, a także czynnikach ryzyka z tym związanych. Analizom poddawana jest także technologia konstrukcji, która ulepszana jet jeszcze w tym samym modelu samochodu lub w kolejnych jego wersjach. Analiza jakościowa pomoże w uzyskaniu finalnie produktu jak najmniej awaryjnego w różnych sytuacjach.

[Głosów:2    Średnia:3/5]