Zatrudnianie nowych pracowników

Zatrudnianie nowych pracowników

W kontekście prowadzenia własnej firmy warto wspomnieć o sprawach związanych z zatrudnianiem nowych pracowników. Zasadniczo istniej kilka rozwiązań pranych na podstawie, których możliwe jest zatrudnianie nowych pracowników. W tym artykule skupimy się na trzech rozwiązaniach. Mowa tu o zatrudnieniu w oparciu o umowę o racę, umowę zlecenie i umowę o dzieło. Zacznijmy od umowy o dzieło i zlecenie. W takim wypadku pracodawca płaci tylko za wykonaną pracę. Umowy te się między sobą nieco różnią tym niemniej na potrzeby tego pobieżnego opisu można je potraktować jak bardzo podobne. Osoba zatrudniona na takową umowę może otrzymać wyższe wynagrodzenie, ponieważ koszty dla pracodawcy związane z miejscem pracy są o wiele niższe niż w przypadku wspominanej wcześniej umowy o pracę. Nie musi on na przykład płacić za pracownika żadnych składek. Przejdźmy teraz do umowy o pracę. Może to być umowa na czas określony lub na czas nieokreślony. Ważne jest to, iż w przypadku takowej umowy pracodawca jest zobowiązany do opłacania wszystkich składek za pracownika. Mowa tu o składkach zdrowotnych jak i składce na ubezpieczenie emerytalne. Podnosi to znacznie koszty stworzenia i utrzymania miejsca pracy, jakie musi ponieść pracodawca. Dlatego coraz częściej pracodawcy skłonni są zatrudniać nowych pracowników na umowę zlecenie czy umowę o dzieło.

[Głosów:3    Średnia:4.3/5]