Usługi faktoringowe – biuro rachunkowe Chorzów

Usługi faktoringowe - biuro rachunkowe Chorzów

Kiedy prowadzi się działalność gospodarczą zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych, ważne jest ograniczenie ryzyka zawieranych transakcji. W przypadku umowy faktoringowej faktor, najczęściej bank lub inna instytucja finansowa skupuje wierzytelność kontrahenta, a jeśli ten jej nie ureguluje dochodzi swoich pieniędzy przy współpracy z faktorem zagranicznym. Natomiast przedsiębiorca po zawarciu umowy na faktoring pełny nie musi się niczym martwić, gdyż to bank dwoi się i troi za niego by odzyskać wierzytelność, a on sam dostaje jeszcze przed wyegzekwowaniem należności 90% kwoty. Usługi faktoringowe są niezwykle korzystne z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej firmy, w sytuacji zawarcia kilku umów z nowymi kontrahentami, o których przedsiębiorca nic nie wie i nie może oszacować ich wypłacalności. Prawidłowym rozliczeniem faktoringu, z punktu widzenia ksiąg rozrachunkowych, zajmuje się biuro rachunkowe Chorzów. Rozliczenie polega na wliczenia w koszty opłaty za usługę faktoringu, a środki pozyskane od faktora w przychody firmy. Takie rozliczenie występuje w przypadku faktoringu pełnego, a w innych księguje się je nieco inaczej. Obsługa tego typu operacji przez wykwalifikowanych fachowców pozwala uniknąć błędu w księgach rozrachunkowych.

[Głosów:2    Średnia:4/5]